WasteNet.KG заключил Меморандум о сотрудничестве с Аппаратом Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области

22.01.2023

Wastenet.kg заключил Меморандум о сотрудничестве с Аппаратом Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области

Меморандум определяет развитие перспективных направлений сотрудничества в области пропаганды рационального использования ресурсов, управления отходами, сотрудничества в рамках деловой сети по управлению отходами - WasteNet.kg.

**

Wastenet.kg жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлдүн Аппаратынын кызматташтыгы жана өз ара аракети жөнүндө Меморандумга кол коюшту.

Бул Кызматташуу Меморандуму кызматташтыктын келечектүү багыттарын өнүктүрүүнү аныктайт жана ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну жайылтуу, калдыктарды башкаруу менен WasteNet.kg - бизнес тармагынын алкагында кызматташат.